Chippen

Huisdieren chippen
 

Na jarenlang gesproken te hebben over het verplicht chippen en registeren van honden, is het nu een feit.
Alle pups moeten binnen zeven weken na de geboorte gechipt worden. Voordat de pups acht weken oud zijn, moeten ze bovendien worden geregistreerd bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Honden die worden geïmporteerd moeten binnen twee weken worden geregistreerd. Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken.
 

Op www.chipnummer.nl kunt u controleren welke gegevens bij de database bekend zijn. Het chipnummer vindt u in het paspoortje van uw huisdier. Als er geen gegevens bekend zijn is uw dier niet geregistreerd en moet dit nog worden gedaan.

De kat laten chippen
 

Ondanks dat het nog niet verplicht is, is het ook ontzettend belangrijk om uw kat te chippen, zeker wanneer deze veel buiten komen. Maar ook katten die binnen worden gehouden kunnen het beste gechipt worden, dit is omdat zij ook kunnen ontsnappen. Juist voor deze katten is het belangrijk omdat zij de weg niet kennen buiten. Met de gegevens die bij het chipnummer horen kunnen we de eigenaar dan weer snel terugvinden.

Registreren van de chip van uw hond(en)

Sinds 1 november 2021 geldt er een nieuwe wetgeving waarbij het registreren bij de RVO van alle chips en EU-dierenpaspoorten verplicht is. Deze regelgeving is gemaakt om malafide hondenhandel tegen te gaan.
Voor het registreren van chips en EU-dierenpaspoorten van honden en het doen van een importmeldingen van een hond hebben wij per 1 november een UBN (Uniek BedrijfsNummer) nodig van de eigenaar. Dit geldt zowel voor commerciële fokkers als particulieren hondeneigenaren. Een UBN kunt u aanvragen via deze linkKlik op huisdierlocatie registreren en log in met uw digiD indien u geen professionele houder bent. Bij aanvraag wordt uw UBN direct zichtbaar. Wilt u uw UBN s.v.p. bij het aanmelden voor de afspraak aan de balie doorgeven? Indien u geen UBN heeft, kunnen wij uw hond of puppy's niet chippen en mogen wij geen EU-dierenpaspoort uitgeven.
Als fokker, ook wanneer u niet bedrijfsmatig fokt, bent u wettelijk verplicht om binnen één week na chippen en uitgifte van de paspoorten door de dierenarts, zelf een geboortemelding te doen in een van de portalen. Wanneer wij de chips en paspoorten bij de RVO hebben geregistreerd in het Petlookportaal krijgt u van Petlook een mail waarmee u de geboortemelding makkelijk kan doen. Voor de geboortemelding heeft u het chipnummer van de moederhond nodig.
Wanneer uw hond uit het buitenland komt en langer dan drie maanden in Nederland blijft, moet u bij de dierenarts een importmelding laten doen. Voor een importmelding is het dierenpaspoort van uw hond nodig en in geval van commerciële import ook het nummer van het Traces-gezondheidscertificaat. Wanneer uw hond van buiten de Europese Unie komt kunt u bij ons een verplicht EU-dierenpaspoort aanschaffen.

Meenemen naar uw afspraak:

  • Uw hond/pups
  • Uw UBN (noodzakelijk bij chippen en uitgifte EU-dierenpaspoort)
  • EU-dierenpaspoort van uw dier (indien u er nog geen heeft krijgt u deze bij de afspraak)
  • Nummer Traces-gezondheidscertificaat (in geval van commerciële importmelding)

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving omtrent chippen en registreren van honden verwijzen wij u graag naar de site van de RVO. U kunt uiteraard bij vragen ook altijd contact opnemen met de praktijk.

Terug naar Preventie