Tumorchirurgie

Tumoren en de complicaties als gevolg daarvan vormen de belangrijkste doodsoorzaken bij oudere patiënten.

De gemiddelde leeftijd van gezelschapsdieren in Nederland neemt, dankzij verbeterde leefomstandigheden, geleidelijk toe. De kans op tumorvorming wordt hierdoor groter. Onderzoek en behandeling van dieren met tumoren is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk in iedere vooruitstrevende praktijk.

Diagnostiek

Voordat kan worden begonnen met de behandeling van een tumorpatiënt, is het van belang te onderzoek om welke soort tumor het gaat. Het nemen van een biopt (stukje weefsel) is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Hiervoor bestaan verschillende technieken. Een DNAB (Dunne Naald Aspiratie Biopt) is bijna altijd zonder risico voor de patiënt. De kans op uitzaaiingen van de tumor door deze techniek is te verwaarlozen. Een cytoloog beoordeeld de DNAB wat vaak waardevolle informatie oplevert. Bij een dikke naald of incisie biopsie is de locatie ervan zeer belangrijk. Enerzijds moet het relevante informatie over de tumor opleveren, anderzijds moet tijdens operatief verwijderen van de tumor ruim genoeg zijn om te kunnen worden verwijderd. Daarbij moet er ook voldoende huid over zijn om de wond weer te sluiten.

Mogelijkheden van behandeling

Onderscheid kan worden gemaakt in een palliatieve of curatieve therapie. Palliatief betekent het verminderen van lijden en leidt dus niet tot genezing. Curatief heeft als doel genezing te bereiken.

Behandelingsmogelijkheden zijn:

  • Chirurgie
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie
  • Hormonale therapie
  • Immunotherapie
  • Nutritionele ondersteuning

 

Door een beter inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen in de ontwikkeling van tumoren, zullen vaker preventieve adviezen kunnen worden gegeven. Nogmaals, afwachten is geen goed advies, in principe is elk bultje verdacht, waarbij bijvoorbeeld leeftijd wel in het oordeel wordt meegenomen.

Een advies ter voorkoming van het krijgen van tumoren is de bescherming van niet gepigmenteerde, dun behaarde huidgedeeltes voor ultraviolet licht met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor.

Het uitgangspunt van iedere behandeling van de tumorpatiënt dient te zijn dat de kwaliteit van het nog resterende leven van het dier is gewaarborgd.

Terug naar Operaties