Laboratoriumonderzoek

Uitgebreide laboratorium diagnostiek

Dierenkliniek Op de Diek beschikt over uitgebreide laboratorium diagnostiek. Hieronder leest u uitgebreid over de verschillende apparaten en wat ze doen.

Spotchem (klinische chemie)

We hebben een spotchem apparaat voor de klinische chemie. Hiermee wordt gekeken hoe de nieren en/of lever functioneren en wat de gehaltes van eiwitten, suiker, glucose, calcium in het bloed zijn.

De nieren en lever zijn een goed voorbeeld van organen die zorgen voor het stabiel houden van de bloedsamenstelling. De lever zorgt ervoor dat een teveel aan lichaamseiwit wordt afgebroken en omgezet in onder andere ureum. Dit ureum wordt vervolgens door de nieren uitgescheiden met de urine. Is er twijfel over het functioneren van de nieren van een dier dan kan een ureumbepaling in het bloed uitkomst bieden. Een toename van ureum in het bloed (uremie) kan veroorzaakt worden door een onvoldoende uitfiltering van ureum uit het bloed zoals bij een probleem in de nieren (veroudering, verbindweefseling van de nieren) of een probleem in de afvoerende urinewegen (niersteen of tumor) dan wel door een te groot aanbod bij verhoogde eiwitafbraak. Bij het vermoeden van een leverprobleem wordt meestal gekeken naar een groepje enzymen dat onder andere veel in de levercellen voorkomen en die dus bij een leverbeschadiging vrij kunnen komen in het bloed. Pas als de enzymwaarden flink verhoogd zijn wordt hier, net als bij de spierenzymwaarden, betekenis aan gehecht. (Dit in tegenstelling tot waarden, zoals bijvoorbeeld het bloedsuikergehalte, die het lichaam constant probeert te houden). Ook een verhoogde waarde van de galkleurstof bilirubine kan wijzen op een leverprobleem.

Eiwitgehalte en eiwitfractie:
Bij het bepalen van het eiwitgehalte of de eiwitfractie in het bloed wordt gelet op het totaal eiwitgehalte van het bloed en de verdeling ervan in eiwitfracties (albumine, globuline). Het totaal eiwitgehalte kan verlaagd zijn door eiwitverlies (via de darm bij bijvoorbeeld diarree of via de nier bij een nierziekte), te lage opname van eiwitten met bijvoorbeeld het voer of problemen met de eiwitaanmaak in de lever. Het totaal eiwitgehalte kan verhoogd zijn bij bijvoorbeeld uitdroging (dit is slechts een relatieve verhoging doordat er vocht is verloren) of doordat bij een ontsteking veel ontstekingseiwitten worden aangemaakt.

V-Sight (Haematologie)

We gebruiken de V-sight voor de hematologie. Dit apparaat meet de hoeveelheden en afwijkingen aan de rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Bij bepaling van het witte bloedbeeld gaat het over witte bloedcellen (leukocyten) waarbij o.a. gekeken wordt naar het totaal aantal witte bloedcellen. Deze cellen spelen een belangrijke rol bij de afweer van het lichaam. Verhoging van het totaal aantal witte bloedcellen (= leucocytose) kan bijvoorbeeld bij een chronische ontsteking of bij bijvoorbeeld lymfeklierkanker (= leucose) optreden.
Verlaging van het totaal aantal witte bloedcellen (= leucopenie) kan bij een heftige acute ontsteking optreden. Grote schommelingen in het witte bloedbeeld worden meestal veroorzaakt door een infectie. Om exact te weten welke infectie een rol speelt, is echter aanvullend bloedonderzoek op antistoffen nodig. Aan de hand van het witte bloedbeeld kun je dus wel zeggen dat het dier een infectie doormaakt, maar niet welke infectie.

Solo (t-4 / lipase / progesteron)

De Solo kan worden gebruikt voor het onderzoeken van meerdere waarden in het bloed van uw huisdier. Er is in zeer korte tijd al een uitslag, een eventuele behandeling kan dus snel gestart worden. Bij onze praktijk wordt de Solo ingezet voor Progesteron, T-4 en Lipase meting.

Progesteron:

Voor de bepaling van het juiste dek-tijdstip.

T-4 meting:

Bij katten kunnen we hiermee aantonen of ze een te snel werkende schildklier hebben (hyperthyroïdie). Deze katten eten veel, vermageren sterk en braken frequent. Bij honden komt bijna alleen een te traag werkende schildklier voor, we spreken dan over hypothyroïdie. De symptomen die u hierbij kunt verwachten zijn gewichtstoename, futloos, pijnlijke gewrichten en een droevige gezichtsuitdrukking.

Lipase meting:

Deze bloedtest doen we om vast te stellen of een patiënt een alvleesklierziekte (ziekte van de pancreas) heeft. Deze test meet de hoeveelheid lipase in het bloed. Lipase wordt door de alvleesklier (pancreas) en darmcellen gemaakt en wordt via de alvleesklierbuis naar de twaalfvingerige darm vervoerd. Lipase is het vetsplitsend enzym. Een enzym is een eiwit dat een bepaalde stof kan omzetten in een andere stof. In de darm helpt lipase bij de omzetting van vet uit het voedsel, zodat de opname makkelijker wordt. Lipase komt normaal in kleine hoeveelheden voor in het bloed. Wanneer de alvleesklier beschadigd is of de alvleesklierbuis verstopt is, zal de hoeveelheid lipase in het bloed toenemen. De solo kan het verschil zien tussen de lipase uit de darmwand of dat uit de alvleesklier, zodat met zekerheid vast te stellen is of er sprake is van een alvleesklierziekte.

Aution Micro (urine-analyse)

De Aution MICRO is een zeer compact instrument voor urine-analyse. Het apparaat bepaalt het eiwit, rode bloedcellen, witte bloedcellen, kreatinine en soortelijk gewicht in de urine.

Diverse snel-testen

Sneltesten voor Felv/Fiv (kat), parvo (hond), giardia (hond/kat) en de vaccicheck zijn standaard op voorraad. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt hebben sneltesen voor parvo en Felv/Fiv een hoge betrouwbaarheid. Voor giardia wordt de test alleen indicatief gebruikt. Voor een definitieve diagnose sturen we de ontlasting liever op.

Progesteron-test

Uit heel Limburg komen fokkers bij ons om het juiste dekmoment van de teef te bepalen. Dit gebeurt met behulp van de progesterontest waarbij aan de hand van de stijging van dit hormoon een dekadvies wordt gegeven. Vanaf ongeveer de zesde dag van de loopsheid moet om de dag terug worden gekomen om de test te herhalen, tot het progresteron niveau boven de tien is gekomen. Aan de hand van de snelheid van de stijging wordt dan een betrouwbaar dekadvies gegeven. Verder rijden voor een progresterontest is dus niet meer nodig. Voor meer informatie over de progesteron test klik hier.

Terug naar Onderzoek