Bloeddrukmeting

Hoge bloeddruk bij de kat

Een kat met een hoge bloeddruk (hypertensie) kan hoofdpijn hebben, blind worden, een hersenbloeding, hartfalen of nierfalen krijgen. Totdat deze problemen optreden, merkt u niets aan uw kat.

Een hoge bloeddruk is over het algemeen goed te behandelen. Het is vaak een gevolg van een ouderdoms-ziekte. Een hoge bloeddruk vinden we dus vooral bij oudere katten.
 

De oorzaken van een te hoge bloeddruk:
 

  • Eén op de vijf katten met nierfalen heeft een hoge bloeddruk.
  • 20% van de katten met een schildklierprobleem heeft een hoge bloeddruk.
  • Een andere oorzaak van hoge bloeddruk bij de kat is een bijnier-tumor (hyper-aldosteronisme).
  • In sommige gevallen is de oorzaak van de hoge bloeddruk onbekend. 

De diagnose

De meeste katten laten het meten van de bloeddruk goed toe. Omdat stress de bloeddruk-meting kan verstoren, moet er genoeg tijd worden uitgetrokken om een betrouwbare meting te verrichten. De meting zelf kost maar enkele minuten. Wij adviseren om de bloeddruk te meten bij alle katten met nierfalen, schildklierproblemen, hartproblemen, blindheid of klachten die passen bij een hersenbloeding.

Om een verhoogde bloeddruk vast te stellen, voordat het schade veroorzaakt, raden wij aan om jaarlijks de bloeddruk bij alle katten, ouder dan zeven jaar, te bepalen.

De symptomen

In eerste instantie merken de meeste katten en de eigenaren niets van een te hoge bloeddruk.

Sommige mensen geven aan, dat hun kat sloom of apathisch is en zich verstopt. Deze klachten verdwijnen bij de behandeling van de bloeddruk. Mogelijk worden deze symptomen veroorzaakt door hoofdpijn.

Uw kat kan ook symptomen hebben van de ziekte die de hoge bloeddruk veroorzaakt: 

  • Schidklier: uw kat is gejaagd, schrikachtig, eet meer, valt af. Sommige katten braken, hebben diarree of drinken en plassen meer.
  • Nierfalen: katten met nierfalen drinken en plassen meer, hebben een verminderde eetlust en vallen af. De vacht is vaak dikker en pluiziger. De kat kan braken.
  • Bijnier-tumor: een kat met hyperaldosteronisme maakt te veel aldosteron (hormoon). Wanneer een kat deze tumor heeft kan hij spierzwakte vertonen, veroorzaakt door een laag kaliumgehalte (hypokalemie). Deze katten laten hun kop vaak hangen.

Hoeveel risico loopt uw kat bij de bloeddruk die de dierenarts heeft gemeten?

Bovendruk Onderdruk Risico
< 150 mmHg < 95 mmHg minimaal tot geen
150-160 mmHg 95 - 100 mmHg laag
160-180 mmHg 100 - 120 mmHg matig
> 180 mmHg > 120 mmHg hoog


De gevolgen van een te hoge bloeddruk

Ogen:

  • Het netvlies van het oog kan door de hoge bloeddruk loslaten wat blindheid kan veroorzaken. De pupil van het aangetaste oog is groot. De kat gedraagt zich anders, is voorzichtiger en botst mogelijk tegen dingen aan. Voorafgaand aan de blindheid wordt de kat soms al slechtziend. In dat stadium kan het netvlies soms nog herstellen.
  • De kat kan een zichtbare bloeding hebben achter het hoornvlies (het doorzichtige deel van het oog). Deze bloeding geeft meestal geen blijvende schade.

Hersenen:

Een kat kan een hersenbloeding krijgen. De veranderingen zijn abrupt en de kat loopt plots alsof hij dronken is, krijgt een scheve kopstand, een epileptische aanval, lijkt dementerend of raakt in coma. Als de bloeddruk normaliseert en de hersenbloeding door het lichaam wordt opgeruimd, kunnen de klachten (deels) verdwijnen.

Hart:

Het hart moet tegen een hoge bloeddruk op-pompen. De kat krijgt een dikkere hartspier. De kat kan een hartruis of galop-ritme krijgen. In het ergste geval kan de kat hartfalen (vocht in de longen) of hartritme-stoornissen krijgen.

Nieren:

Nierfalen is een van de oorzaken van een hoge bloeddruk. De hoge bloeddruk, op zijn beurt, beschadigt weer de nieren. Door het normaliseren van de bloeddruk hopen we, dat de nierfunctie langer stabiel blijft.

Behandeling en prognose

Een verhoogde bloeddruk bij de kat wordt behandeld met amlodipine. De dosering van het medicijn moet worden verhoogd, totdat de bloeddruk voldoende is gedaald. Als de bloeddruk onvoldoende daalt, en de oorzaak van de hoge bloeddruk maximaal behandeld is, kunnen we ACE remmers, ARB blokkers, plas-medicijnen of atenolol toevoegen.

Bij de meeste katten kan een verhoogde bloeddruk goed onder controle gebracht worden. Bij katten waarbij een oorzaak van de hoge bloeddruk is gevonden, is de prognose mede afhankelijk van de (ernst van deze) ziekte. 

De schade, veroorzaakt door de hoge bloeddruk, herstelt in sommige gevallen volledig. Maar er zijn ook wel restverschijnselen: in sommige gevallen blijft de kat slechtziend, blind of houdt hij hersenschade. Veel blinde katten hebben trouwens nog een heel goed en kat-waardig bestaan, mits de omgeving onveranderd blijft.

Terug naar Onderzoek