Nierfalen

Bij de oudere hond kunnen de nieren steeds minder goed de afvalstoffen uit het bloed filteren en met de urine afvoeren. Het teveel aan afvalstoffen in het bloed gaat op de duur als vergif in het lichaam werken en wordt nierfalen of uremie genoemd.

Nierproblemen bij katten kunnen we indelen in:

AKI of acute nierproblemen:

Deze zijn omkeerbaar en de nierwaardes zijn weer goed na een behandeling.

Chronische Nier Ziekte:

Deze zijn onomkeerbaar en de nierproblemen blijven bestaan ook na een behandeling. De behandeling zal levenslang zijn.

Een veel voorkomende ziekte bij de oudere kat is chronisch nierfalen. Wat de oorzaak is van het nierprobleem is meestal niet meer te achterhalen. Omdat de nieren een enorme reservecapaciteit hebben, ontstaan pas klachten als een groot percentage van de nierfunctie verloren is. Door ontstekingsreactie in de nieren ontstaat er bindweefsel en dit zal de nieren doen samentrekken, verschrompelen. Er wordt ook wel van een schrompelnier of CIN (= Chronische Interstitiële Nefritis) gesproken bij chronisch nierfalen.

Wat zijn de symptomen?

  1. Meer drinken: om een teveel aan afvalstoffen kwijt te raken.
  2. Vermagering: de vertering werkt niet meer goed.
  3. Uitdroging: ondanks het vele drinken kan de patiënt toch uitdrogen omdat de nieren het water laten doorsijpelen.
  4. Darmverstopping en braken: de afvalstoffen beschadigen de maag- en darmwand zodat braken en verstopping kunnen ontstaan.
  5. Doffe vacht en haaruitval.
  6. Gedragsveranderingen: de afvalstoffen komen ook in de hersenen terecht waardoor de hond/kat suf en loom lijkt. Soms kunnen evenwichtsstoornissen, verlammingen en krampen ontstaan.
  7. Bloedarmoede: er worden minder rode bloedlichaampjes aangemaakt, waardoor de slijmvliezen witter lijken.
  8. Stinkende adem: doordat de afvalstoffen in de uitgeademde lucht komen gaat de patiënt uit de mond stinken.

Hoe nu verder?

Houd uw dier vanaf de leeftijd van zeven jaar heel goed in de gaten. Dat kunt u doen aan de hand van de voorgaande symptomen-lijst. Laat vanaf de leeftijd van zeven jaar bij de hond een klinisch onderzoek doen. Als u een of meerdere klachten bij uw hond herkent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn onze vervolg stappen?

De hond wordt volledig onderzocht en gewogen. Door een bloedonderzoek is het mogelijk het gehalte aan afvalstoffen te bepalen, alsmede van andere stoffen die een beeld geven over het werken van andere organen. Hiervoor is een urineonderzoek aangewezen. Een niervergiftiging kan zo vroegtijdig worden opgespoord.

Genezing van de nieren is onmogelijk. Wel kan door het tijdig nemen van maatregelen het leven aanzienlijk worden verlengd en de levensvreugde duidelijk worden vergroot. De behandeling hangt in hoge mate af van het stadium van nierfalen waarin het dier zich bevindt. In de beginfase kan medicatie gecombineerd met een speciaal nierdieet het ziekteverloop sterk vertragen. In ernstige gevallen van nierfalen kan opname in de intensive care noodzakelijk zijn.

Tenslotte

Niet alle verschijnselen die hier zijn opgenoemd zijn een gevolg van ouderdom. Ook bij andere ziekten kunnen honden veel drinken, braken of vermageren en verschijnselen als evenwichtsstoornissen, verlammingen, krampen en afwijkingen aan de ogen ontwikkelen.
Een achteruitgang van de nieren is ook niet altijd het eerste teken van ouderdom. Soms ligt de oorzaak bij een ander orgaan, bijvoorbeeld een leveraandoening. Een grondig onderzoek door de dierenarts is daarom een eerste vereiste.

Terug naar Aandoeningen