Wijzigingen omtrent vuurwerkmedicatie

In verband met de wetgeving voor diergeneesmiddelen moeten dierenartsen, dus ook wij, ons beleid in het meegeven van vuurwerkmedicatie aanpassen.  Wellicht heeft u eerder bij ons vuurwerkmedicatie alprazolam meegekregen voor uw hond maar helaas kunnen wij dit middel niet meer verstrekken en willen wij u middels dit bericht op de hoogte stellen van de alternatieven.

Waarom

Alprazolam is een humaan medicijn en humane medicijnen, zo is wettelijk geregeld, zijn geen eerste-keus middelen en mogen niet zomaar meegegeven worden. De NVWA voert hierop controles uit bij dierenklinieken en ook wij moeten ons aan deze regels houden.

Eerste keus medicijnen

Ons advies voor eerste-keus diergeneesmiddelen tegen vuurwerkangst is het gebruik van voedingssupplementen en/of feromonen, met deze middelen dient u ruim voor oud en nieuw mee van start te gaan om zo het gewenste effect te kunnen bereiken.

Adaptil tabletten zijn een ideale  last minute oplossing, ze zijn namelijk al 2 uur nadat u de tablet(ten) toedient werkzaam. Deze tabletten werken snel en geven een tijdelijke geruststelling bij stressvolle situaties zoals bij vuurwerk. De positieve werking van de natuurlijke werkzame stoffen op het verminderen van angst is in vele wetenschappelijke en klinische studies bewezen.

Onze paraveterinairen kunnen u uitstekend adviseren wat voor uw hond het meest geschikte middel is.

Alternatief

Sileo is een nieuw inzetbaar medicijn bij honden tegen acute stress en angst door geluid, zoals bij vuurwerkangst. De werkzame stof is dexmedetomidine, een stof waar al lange tijd mee gewerkt wordt door dierenartsen. In hogere doseringen wordt deze stof voor sedatie en narcose gebruikt. In de veel lagere dosering van Sileo zal het alleen de angst en opwinding verminderen veroorzaakt door acuut stressvolle situaties. Sileo is dus ideaal inzetbaar als last minute oplossing bij ernstige vuurwerkangst maar de kosten van Sileo liggen een stuk hoger dan u van de alprazolam tabletten bent gewend.

Waarschuwing

Het gebruik van vetranquil raden wij ten stelligste AF! Vetranquil is heel erg dierONvriendelijk en houdt de angst voor vuurwerk juist in stand. Honden lijken rustig door het sedatieve effect  maar beleven de geluiden echter intenser zonder mogelijkheid tot vluchten. Eigenlijk een vorm van dierenmishandeling!