Fabels over vaccineren

Mijn kat komt nóóit buiten, dan is vaccineren niet nodig.

Contact tussen katten, maar ook contact met besmette materialen vormen de belangrijkste manieren van besmetting. Ook vlooien kunnen de feline calicivirussen en de bordetella bacterie van kat op kat overbrengen.
Niesziekte komt met name voor op plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact komen, zoals in asielen, pensions, catteries en op tentoonstellingen. Er is dus ook een mogelijkheid dat je als persoon het virus mee kan dragen op je kleding of handen. Daarom is douchen en het aantrekken van schone kleren zeer belangrijk om besmetting te voorkomen.

Is de kat éénmaal besmet geweest met één van de virussen die niesziekte veroorzaken, dan blijft de kat vaak levenslang drager van dit virus. Dat wil zeggen: de kat vertoont geen ziekteverschijnselen, maar kan wel andere katten besmetten. Zo kan een besmette moederpoes, zonder zelf ziekteverschijnselen te vertonen, kort na de geboorte de ziekte makkelijk overbrengen op haar kittens. Ook kan een kat die drager is na een periode van stress weer ziekteverschijnselen gaan vertonen.

Mijn hond heeft de Kennelhoest vaccinatie niet nodig want hij gaat niet naar de kennel.

Kennelhoest is een besmettelijke ziekte van de voorste luchtwegen. Het complex bestaat uit verschillende virussen en bacteriën welke via direct contact of indirect via de lucht verspreid wordt. Een plek waar intensief contact tussen honden voorkomt en waar dit complex zich dus makkelijk kan verspreiden, is uiteraard in de kennel. Vandaar de naam kennelhoest. Maar dit geldt niet alleen voor de kennel, maar voor elke situatie waarbij er veel contact is tussen honden zoals hondenshows, honden-uitlaatvelden en honden-uitlaatservices.

De ziektes komen niet meer voor in Nederland dus vaccineren is overbodig.

Zonder vaccinatie zijn Hondenziekte en Parvo bijna altijd dodelijk. Besmettelijke Leverontsteking en Ziekte van Weil zijn vaak dodelijk of laten ondanks behandeling veel schade achter. Rabiës is altijd dodelijk en bovendien is het een zoönose (overdraagbaar tussen mens en dier) en dus ook besmettelijk (en dodelijk) voor mensen. 

De ziektes komen niet meer voor juíst omdat we vaccineren. Om deze ziektes de kop in te drukken, moeten we een bepaald percentage van de populatie vaccineren. Epidemiologische data toont aan dat bij een periode van ‘vaccine breakdown’, de betreffende ziekte weer terug opkomt. Zo sloeg in Finland het Canine Distemper Virus (Hondenziekte) weer toe na een periode van verminderd vaccineren. Het is dus van groot belang dat een bepaald percentage van onze hondenpopulatie goed beschermd is.

Myxomatose komt enkel voor bij wilde konijnen.

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Voorkom dus dat wilde konijnen in de tuin bij uw konijnen kunnen komen.