Versican vaccin tegen nieuwe stammen tegen de ziekte van Weil

De ziekte van Weil, of Leptospirose, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Leptospira bacteriën. Het is een wereldwijd voorkomende infectie waar nagenoeg veel zoogdieren gevoelig voor zijn. De verschijnselen zijn vaak zeer ernstig en een deel van de patiënten zal een infectie niet overleven, zeker wanneer de diagnose niet op tijd gesteld wordt. Een juist vaccinatieschema van honden voorkomt deze vervelende ziekte.

Wij stappen over op een nieuw vaccin met betere bescherming!

Sinds kort wordt er in Nederland een verhoging van het aantal Ziekte van Weil gevallen waargenomen a.g.v. twee nieuwe Leptospira stammen (Leptospira grippotyphosa en Leptospira australis). Reden voor ons om volgens de nieuwe richtlijnen voor vaccineren over te stappen op het nieuwste vaccin van Zoetis, Versican Plus. Dit vaccin beschermt uw hond ook tegen de nieuwe Leptospira stammen. Bovendien voorkomt dit nieuwe vaccin ook de uitscheiding van de bacterie via de urine van uw hond. Belangrijk vanwege de volksgezondheid! Deze nieuwe component van de jaarlijkse vaccinatie zal na 3-4 weken herhaald moeten worden. Deze boostervaccinatie na 3 weken bieden wij u aan tegen een gereduceerd tarief van €17.00. Daarna kan volstaan worden met een eenmalige jaarlijkse vaccinatie, waarvan de kosten dit jaar niet verhoogd worden. Bel met de assistente voor meer informatie.

Weil is ook besmettelijk voor de mens!

Belangrijk aan de ziekte van Weil is dat ook de mens besmet kan worden: leptospirose is een belangrijke zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan). 

Hoe vindt de besmetting van Leptospirose plaats?

Besmette dieren, en dus ook honden, kunnen als reservoir fungeren van de leptospiren en de bacterie uitscheiden via de urine, zonder merkbare ziekteverschijnselen. De leptospiren kunnen een tijd overleven in het milieu, met name in een waterige omgeving. Een belangrijke bron van infectie is de uitscheiding via de urine van ratten. Ook door direct contact via bijtwonden of het eten van een kadaver kan besmetting optreden.

Na besmetting verspreidt de bacterië zich snel via de bloedbaan. De bacteriën kunnen zich nestelen in verschillende organen die vervolgens slechter gaan functioneren. Vooral de lever en de nieren zijn gevoelig.

Wanneer loopt mijn hond het meeste risico?

  • Bij het uitlaten op plekken met stilstaand water (ratten!)
  • In een andere omgeving waar mogelijk ratten zitten
  • In de zomer en vroege herfst

Wat zijn de verschijnselen van Weil?

Zoals gezegd, besmette dieren kunnen een tijd lang besmet zijn zonder ziekteverschijnselen (maar dus wel uitscheiden). Wordt een hond wel ziek, dan kunnen de verschijnselen best vaag zijn;

  • sloomheid,
  • koorts,
  • gele slijmvliezen
  • gewrichtsproblemen en stijf lopen,
  • veel drinken en veel plassen,
  • braken en diarree,
  • andere verschijnselen zijn mogelijk afhankelijk van de aangetaste organen.

En de diagnose, hoe wordt die gesteld?

De diagnose van de ziekte van Weil kan nogal lastig zijn. Behalve de genoemde symptomen kunnen we verhoogde lever- en nierwaarden zien. In de urine kunnen de bacterie aantonen maar niet elk urinemonster hoeft de bacterie te bevatten. Tenslotte kunnen antistoffen in het bloed worden aangetoond. Het grootste probleem hierbij is dat een gevaccineerde hond ook antistoffen heeft. Een actieve infectie kan daarom bij gevaccineerde honden alleen worden aangetoond bij een stijging van de antistoffen. Het kan dus zijn dat he bloedonderzoek herhaald dient te worden.

Hoe is de behandeling als een hond ziek is ten gevolge van Weil?

In ieder geval zal een hond met de Ziekte van Weil antibiotica krijgen en meestal ook opname met infusen (vanwege nierfalen). Verder kunnen aanvullende behandelingen plaatsvinden afhankelijk van de verschijnselen.

Vaccineren is belangrijk!

Voor de gezondheid van de hond, maar ook voor de volksgezondheid is het belangrijk om te vaccineren. Sinds kort zijn er in Nederland twee nieuwe stammen van Leptospira aangetoond; Leptospira grippotyphosa en Leptospira australis. Gelukkig is er nu ook een vaccin beschikbaar dat werkt tegen deze nieuwe stammen.

Het wordt dan ook in de huidig geldende richtlijnen aanbevolen om honden voortaan standaard te beschermen tegen vier soorten Leptospira. Daartoe zijn nieuwe vaccins op de markt gebracht zoals de Versican Plus® reeks van Zoetis. Om de bescherming tegen de nieuwe Leptospira soorten op peil te brengen zal er de eerste keer een dubbele vaccinatie moeten worden gegeven, met 3 weken tussenpoos. Daarna kan worden volstaan met eenmalige jaarlijkse herhaling, zoals ook het geval was voor de oude vaccins die twee Leptospira soorten bevatten. De kosten van de jaarlijkse vaccinatie blijven hetzelfde.