Actueel:
Konijnen sterfte door RHD2-virus

Helaas hebben wij ondervonden dat er de laatste tijd meerdere konijnen zijn gestorven t.g.v. het RHD2-virus.

Graag attenderen wij u er nogmaals op dat u uw konijnen voor dit (relatief nieuwe) virus ook kunt vaccineren!

Er geen behandeling voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Preventief is wel vaccinatie mogelijk.  Er is inmiddels een vaccin tegen RHD2 geregistreerd.

Een met RHD1 (klassieke vorm) geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen kunnen benauwdheid, koorts, bloedingen of neurologische verschijnselen (trillen) gezien worden voorafgaand aan de sterfte. Helaas sterft het konijn vaak zonder voorafgaande verschijnselen.
Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn.

RHD verspreidt zich door direct contact en ook indirect via urine, faeces, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Om besmetting te voorkomen worden eigenaren geadviseerd geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan het konijn te voeren. Ook dient voorzichtig omgegaan te worden met voeren van hooi of kuil waar mogelijk wilde konijnen mee in aanraking zijn gekomen. Na het lopen over besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen) kan de infectie met het schoeisel worden overgebracht. Houd hier rekening mee.

VHD (Viral Heamorrhagisch Disease)

Ook wel Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) genoemd

Wat is VH​D voor een soort virus?
VHD is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus.

De ziekte werd voor het eerst in China waargenomen, maar komt sinds 10 jaar ook in Europa voor.
De wildpopulatie van konijnen in Nederland is in het voorjaar van 2004 massaal besmet geraakt en een groot deel van de besmette dieren is gestorven. Door deze konijnensterfte in Nederland is de konijnenpopulatie dramatisch teruggelopen. Vooral in de provincie Zuid Holland was de sterfte onder wilde konijnen groot.

 

Het Utrechts Nieuwsblad schreef over deze uitbraak:
"Het ene moment kauwen ze op een stuk gras, even later vallen ze dood neer. In tien jaar tijd heeft de virusziekte VHD het aantal konijnen in Nederland gehalveerd".

 

Hoe verspreidt VHD zich?
De ziekte verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, maar ook via mest, insecten (zoals vliegen) en besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes). Let op: ook vers geplukt gras kan besmet zijn, zeker op plaatsen waar wilde konijnen komen. Realiseer je dat je ook via schoenzolen het virus kan overdragen.

 

Wat zijn de symptomen van VHD?
Na een incubatietijd van 1-3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. Het konijn wordt depressief, eet niet meer, raakt benauwd, krijgt koorts, schreeuwt en tandenknarst.
In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeiing.
Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in de darmen.

Het zijn deze bloedingen waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: haemorrhagisch betekent bloed.

De ziekte gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

 

Hoe kunt u uw konijn beschermen tegen VHD?

  • Vaccineren!
  • Hygiëne: zorg voor schone hokken en voederbakken
  • Pluk geen gras op plaatsen waar ook wilde konijnen kunnen komen

 

Is er een therapie bij VHD?
Er bestaat geen goede therapie voor VHD. Als uw konijn VHD heeft dan kan het alleen symptomatisch behandeld worden. Door warmte, vochtinfusen, pijnstiller en vitamines kan geprobeerd worden om het konijn op te peppen, maar in bijna alle gevallen verloopt de ziekte dodelijk ondanks de ingestelde therapie.

Als u een konijn heeft dat besmet is met VHD bescherm dan uw andere konijnen door goed op de hygiëne te letten. Zet het zieke konijn apart van de andere konijnen, maak het hok goed schoon en ontsmet het daarna.

  • Gebruik 1 van de volgende middelen om alles te ontsmetten- 2% natronloog- 10% formaldehyde- 3% hypochloriet. NB: alleen op hokken en materialen gebruiken, niet op de dieren gebruiken!
  • Hokken en vloeren: met een van de bovenstaande middelen behandelen en het liefst gewoon op laten drogen en 4 weken de hokken niet gebruiken
  • Voerbakjes en drinkflessen goed droog maken en daarna nog eens grondig afspoelen, afwassen en afdrogen.

Als u het zieke konijn vastgehouden heeft trek dan andere kleren aan en was uw handen goed voordat u een ander konijn vastpakt. Wees voorzichtig met bezoekers die konijnen hebben met VHD. Ga zelf ook niet op bezoek bij mensen die konijnen hebben als uw konijn VHD heeft.

 

Voorkomen is beter dan genzen!

Het is mogelijk uw konijn(en) te laten vaccineren tegen het nieuwe RHD-2 virus.

Voor de beste bescherming is het advies om uw konijn(en) 3 weken na de eerste vaccinatie, nogmaals te vaccineren. Hierna is uw konijn 1 jaar beschermd voor RHD-2.

Dit RHD-2 vaccin biedt géén bescherming tegen myxomatose/rhd-1, die vaccinatie heeft het konijn dus gewoon nog jaarlijks nodig!