Neem bij een spoedgeval ALTIJD eerst telefonisch contact op met de praktijk. (046-4512417). We kunnen de ernst van de spoed inschatten, adviezen geven, een dierenarts beschikbaar maken en andere zaken organiseren.

Toevallen

Symptomen:

  • Uw huisdier is niet aanspreekbaar
  • Open-gesperde ogen met wijde pupillen
  • Stijve of trillende spieren
  • Speekselen en urineverlies
  • De toeval wordt direct gevolgd door een nieuwe

Zorg ervoor dat het dier zich nergens aan kan verwonden en aan zo min mogelijk prikkels wordt blootgesteld (zoals licht en geluid).