Neem bij een spoedgeval ALTIJD eerst telefonisch contact op met de praktijk. (046 4512417). We kunnen de ernst van de spoed inschatten, adviesen geven, een dierenarts beschikbaar maken en andere zaken organiseren.

Toevallen

Symptomen:

  • Uw huisdier is niet aanspreekbaar
  • Open-gesperde ogen met wijde pupillen
  • Stijve of trillende spieren
  • Speekselen en urineverlies
  • De toeval wordt direct gevolgd door een nieuwe

Zorg ervoor dat het dier zich nergens aan kan verwonden en aan zo min mogelijk prikkels wordt blootgesteld (zoals licht en geluid).