Seniorconsulten

Wanneer is uw hond senior ?
Vanaf het 7e levensjaar kan een hond senior genoemd worden. Dit is de gemiddelde leeftijd waarop het verouderingsproces begint, afhankelijk van ras en gewicht. Hij is dan natuurlijk nog niet echt oud, maar heeft een leeftijd bereikt die te vergelijken is met de seniorstatus van mensen. Die seniorfase begint bij grote en zeer grote honden zelfs nog iets eerder, rond het 5e of 6e levensjaar. Dat is eerder dan de meeste mensen denken. We realiseren ons eigenlijk niet zo dat het leven van een hond veel geconcentreerder verloopt dan dat van een mens. Zo staat één hondenjaar ongeveer gelijk aan 7 of 8 mensenjaren. Een simpel rekensommetje leert dat een hond van 7 jaar oud in mensentermen bijna de Vutleeftijd heeft bereikt. Het uiterlijk van de hond of de manier waarop hij zich beweegt, verandert meestal pas op hoge leeftijd. Rond het 7e levensjaar neemt de gevoeligheid voor leeftijdsgebonden gezondheidsrisico's echter al toe. Het belang van preventieve gezondheidszorg wordt dan steeds groter.

Langer plezier van en voor uw hond.
Diergeneeskundig centrum Op d'n Diek heeft het Senior Care programma speciaal ontwikkeld voor honden vanaf 7 jaar. Een programma waarbij wij , samen met u, uw hond op gezonde en plezierige wijze een zo lang en gelukkig mogelijk leven proberen te bezorgen. Van belang is dat eventuele gezondheidsrisico's tijdig aan het licht komen. Omdat u als eigenaar uw hond dag in, dag uit meemaakt, valt het u misschien niet op dat sommige zaken langzamerhand veranderen. Zoals de manier waarop uw hond reageert, zijn gewicht, de snelheid waarmee hij eet, enzovoort. Leeftijdsgebonden kwaaltjes kunnen dan uitgroeien tot serieuzere kwalen. Wist u bijvoorbeeld dat overgewicht, dat bij heel veel honden voorkomt, op latere leeftijd al snel leidt tot diabetes, gewricht- of rugproblemen? Verder zien we bij het vorderen van de leeftijd meer gebitsproblemen, lever- en nieraandoeningen om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook voor uw hond geldt: voorkomen is beter dan genezen. Vandaar het Senior Care programma.

Het Senior Care programma:
Het Senior Care programma biedt uw hond alles wat hij nodig heeft voor een gezonde oude dag. Als dierenarts controleren we uw hond en bespreken we met u eventuele veranderingen in het gedrag, de eetgewoonten of de beweging van uw hond. Wordt een kwaal gevonden, dan kan direct, in een vroegtijdig stadium, een behandeling plaatsvinden. Is uw hond kerngezond, dan verstrekken we u tips om dat zo te houden.

Hebt u interesse?
Neem dan contact op met de praktijk 046-4512417.
De assistente zal dan een afspraak voor uw hond inplannen.