Nieuw vaccin tegen de ziekte van Lyme beschikbaar

Lyme-borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen infectie in Europa. De teek die Borrelia overdraagt komt niet alleen voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook in de eigen tuin. In Nederland is gemiddeld 1 op de 5 teken1 (20%) besmet met Borrelia. Teken zijn actief van het voorjaar tot diep in het najaar.

Lyme-borreliose wordt behandeld met antibiotica. Deze behandeling duurt minimaal een maand. De behandeling is het meest effectief wanneer deze zo vroeg mogelijk wordt gestart. Het is echter mogelijk dat de infectie ondanks behandeling blijft bestaan. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Naast preventieve maatregelen tegen teken kan vaccinatie worden overwogen.

U kunt uw hond op elk moment van het jaar laten vaccineren tegen de ziekte van Lyme. Is uw hond nog niet gevaccineerd dan is het aan te raden dit vóór aanvang van het tekenseizoen te doen.

Als uw hond voor de eerste keer wordt gevaccineerd zal er na 3weken nog een herhaling nodig zijn. Daarna is de vaccinatie jaarlijks te herhalen.

Neem contact op met onze praktijk voor meer informatie
of voor het maken van een afspraak.