Diverse spoedgevallen

Neem bij een spoedgeval ALTIJD eerst telefonisch contact op met de praktijk. (046 4512417). We kunnen de ernst van de spoed inschatten, adviesen geven, een dierenarts beschikbaar maken en andere zaken organiseren.

Aanrijding

Laat uw huisdier na een aanrijding altijd even onderzoeken, ook al lijkt er niets aan de hand. Er kunnen namelijk inwendige beschadigingen zijn.

Voortdurend braken en/of diarree

Braken en/of diarree met snelle achteruitgang van de conditie. Vooral bij pups en kittens is dit spoed!

Het is niet zo dat als een volwassen hond een keer zachte ontlasting heeft dit direct spoed is. U kunt hierbij de hond vaker kleine beetjes van de normale voeding geven. Als mensen echter bellen voor advies, hebben we de plicht om een dier te onderzoeken alvorens uitspraken te doen of adviezen te kunnen geven.

Vergiftiging

Heeft uw huisdier iets giftigs ingeslikt? Indien mogelijk, vragen wij u dan ook de verpakking mee te nemen. Geef in ieder geval geen zout om de hond te laten braken! In veel gevallen lukt dit wel, maar gaat de hond echter niet braken dan is de kans groot dat de hond overlijd aan een zoutvergiftiging. Wij hebben injecties waarmee we de hond kunnen laten braken op een veilige manier.

Botbreuken

Ook hier weer geldt: neem eerst telefonisch contact op met de praktijk zodat wij een dierenarts kunnen vrijmaken.

Probeer het dier zo rustig mogelijk naar de praktijk te vervoeren. Eerst zullen we zorgen dat het dier zelf gestabiliseerd wordt. Hiermee wordt bedoeld: als het in shock is wordt dat eerst behandeld.

Vervolgens wordt de breuk gestabiliseerd. Vaak wordt de breuk niet dezelfde dag geopereerd omdat eerst het dier zelf zo stabiel mogelijk moet zijn. Wel is het belangrijk dat in dat geval de breuk "geimmobiliseerd" wordt, dat wil zeggen gespalkd zodat scherpe gebroken botdelen inwendig niet nog meer zenuwen en bloedvaten kapot kunnen maken.

Onderkoeling

Houd het dier goed warm met dekens en kruiken terwijl u onderweg bent naar de praktijk.

Allergische reactie

Een allergische reactie uit zich door:

  • zwellingen over het lichaam
  • gezwollen ogen of een gezwollen kop
  • jeuk
  • insectensteken

Neem direct contact op met de praktijk. Het kan zijn dat uw dier er geen tot weinig last van heeft maar de klachten kunnen verergeren tot erge zwelling (bijv. van de tong) en/of benauwdheid. Er is dan een injectie nodig om de allergische reactie op te heffen.

Geboorte problemen

Bij een half uur continue persen zonder resultaat.
Persweeën (of als de teef of poes door uitputting is gestopt met persen), terwijl het vorige jong enkele uren geleden werd geboren.

Uitpuilen of beschadiging van het oog

Probeer het uitpuilende oog vochtig te houden als u onderweg bent naar de praktijk.

Er komt een rode streng of struktuur uit de vagina of anus

Dit kan duiden op een vagina of endeldarmprolaps (binnenste-buiten-kering).